Meteen naar de inhoud

Update van Dansondernemers.nl

De initiatiefnemers van Dansondernemers.nl hebben op 30 mei een update gegeven met daarin belangrijk nieuws. Er zijn gesprekken geweest met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieruit is naar voren gekomen dat de danssector beleidsmatig onder cultuur valt en dat de maatregelen zoals die gelden voor de binnensport van toepassing zijn op de danssector. Dit heeft er vooral mee te maken dat bij dansen, net als bij binnensporten, sprake is van binnen bewegen.

Wanneer mogen sport- en dansscholen open?

Zoals bekend maakte Minister-President Rutte bekend dat onder meer de sportscholen waarschijnlijk op 1 juli weer open mogen. Voor dansscholen was op dat moment nog onduidelijk of deze eerdere mogelijkheid tot openstelling ook voor de danssector zou gelden. Inmiddels hebben zowel het Ministerie van VWS en het Ministerie van OCW bevestigt dat dit mogelijkheid ook van toepassing is voor de danssector. Het is een voorzichtig positief geluid, ook al is daarover nog geen definitieve beslissing genomen.

Hoe nu verder?

Het kabinet beslist eind juni of de sport- en danssector hun beweegactiviteiten per 1 juli binnen mogen hervatten. Daarbij geldt dus nog steeds dat dit alleen kan als de situatie het toelaat. Voor nu is dansend Nederland in ieder geval weer een stukje dichter bij de dansvloer dan de afgelopen weken het geval was.

broninformatie: https://dansondernemers.nl/index.php?cid=39